59029

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 นายสมหมาย เลิศนา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น มอบหมายให้ นางจรัญจิต เพ็งรัตน์...

Read more

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 นายสมหมาย เลิศนา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น มอบหมายให้ นางจรัญจิต เพ็งรัตน์...

Read more

กรมการข้าว มอบหมายให้ ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ร่วมกับ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ ศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย ศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี และศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี เป็นตัวแทนกรมการข้าว...

Read more

นายสมหมาย เลิศนา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น มอบหมายให้นายประสิทธิ์ สมจินดา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เกษตร เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพใรการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี...

Read more

วันที่ 17 มกราคม 2561 นายสมหมาย เลิศนา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น พร้อมด้วย นางจรัญจิต เพ็งรัตน์...

Read more

นายสมหมาย เลิศนา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น และ นางจรัญจิต เพ็งรัตน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ มอบหมายให้ นางสาววาสุดา สารรัตน์...

Read more

นายสมหมาย เลิศนา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น และนายประสิทธิ์ สมจินดา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ มอบหมายให้ นายมงคล มุ่งชู เจ้าพนักงานการเกษตร...

Read more

นายสมหมาย เลิศนา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น มอบหมายให้เจ้าหน้าที่โครงการเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "การพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP ปี 2561 รุ่นที่ 1...

Read more

นายสมหมาย เลิศนา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น มอบหมายให้ นางจรัญจิต เพ็งรัตน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ นายเฉลิมวุฒิ ศาสตระวาทิต เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์...

Read more

เวลา 13.30 น. ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดย นายสมหมาย เลิศนา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น พร้อมด้วย นางจรัญจิต...

Read more

นายสมหมาย เลิศนา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น มอบหมายให้ นายประสิทธิ์ สมจินดา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วย นายณัฐพงษ์ วรรณพงษ์...

Read more