งบทดลองเบิกจ่าย


รายงานงบทดลองรายเดือน

ประจำเดือน สิงหาคม ปีงบประมาณ 2566

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น   2023-09-07 09:00:50    13     1 

รายงานงบทดลองรายเดือน

ประจำเดือน กรกฎาคม ปีงบประมาณ 2566

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น   2023-08-08 11:10:59    16     0 

รายงานงบทดลองรายเดือน

ประจำเดือน มิถุนายน ปีงบประมาณ 2566

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น   2023-07-10 09:00:47    20     0 

รายงานงบทดลองรายเดือน

ประจำเดือน พฤษภาคม ปีงบประมาณ 2566

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น   2023-06-07 13:46:20    18     2 

รายงานงบทดลองรายเดือน

ประจำเดือน เมษายน ปีงบประมาณ 2566

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น   2023-05-08 14:38:12    23     1 

รายงานงบทดลองรายเดือน

ประจำเดือน มีนาคม ปีงบประมาณ 2566

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น   2023-04-07 09:41:44    26     1 

รายงานงบทดลองรายเดือน

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2566

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น   2023-03-10 15:32:37    15     0 

รายงานงบทดลองรายเดือน

ประจำเดือน มกราคม ปีงบประมาณ 2566

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น   2023-02-09 13:35:25    28     1 

รายงานงบทดลองรายเดือน

ประจำเดือน ธันวาคม ปีงบประมาณ 2566

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น   2023-01-11 09:31:22    26     0 

รายงานงบทดลองรายเดือน

ประจำเดือน พฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2566

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น   2022-12-14 09:52:40    24     2 

รายงานงบทดลองรายเดือน

ประจำเดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ 2566

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น   2022-11-11 09:53:59    40     3 

รายงานงบทดลองรายเดือน

ประจำเดือน กันยายน ปีงบประมาณ 2565

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น   2022-10-10 10:33:42    36     1 

รายงานงบทดลองรายเดือน

ประจำเดือน สิงหาคม ปีงบประมาณ 2565

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น   2022-09-13 08:28:25    46     0 

รายงานงบทดลองรายเดือน

ประจำเดือน กรกฎาคม ปีงบประมาณ 2565

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น   2022-08-22 09:30:06    40     0 

รายงานงบทดลองรายเดือน

ประจำเดือน มิถุนายน ปีงบประมาณ 2565

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น   2022-07-06 13:26:59    45     1 

รายงานงบทดลองรายเดือน

ประจำเดือน พฤษภาคม ปีงบประมาณ 2565

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น   2022-06-10 13:14:36    44     0 

รายงานงบทดลองรายเดือน

ประจำเดือน เมษายน ปีงบประมาณ 2565

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น   2022-05-09 13:34:50    60     0 

รายงานงบทดลองรายเดือน

ประจำเดือน มีนาคม ปีงบประมาณ 2565

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น   2022-04-08 14:15:34    68     0 

รายงานงบทดลองรายเดือน

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2565

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น   2022-03-10 09:57:59    71     0