กิจกรรมศูนย์ ปี 2555

Display # 
Title Created Date Author Hits
ส่งเสริมจิตสาธารณะ "ทำนุบำรุงศาสนา" 13 September 2016 Written by ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น 297
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 31 August 2016 Written by ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น 255
บำเพ็ญประโยชน์ 26 August 2016 Written by ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น 350
เยาวชนเกษตร 26 August 2016 Written by ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น 275