กิจกรรมศูนย์ ปี 2556

Display # 
Title Created Date Author Hits
โครงการเกษตรกรยิ้ม 31 August 2016 Written by ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น 224
ยินดีตอนรับผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น 31 August 2016 Written by ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น 215
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่... 31 August 2016 Written by ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น 216
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ 31 August 2016 Written by ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น 227
ร่วมงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง 31 August 2016 Written by ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น 227
โครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์ข้าวชุมชน 31 August 2016 Written by ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น 215
สำรวจและให้ความรู้เกษตรกร 31 August 2016 Written by ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น 232
กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว 31 August 2016 Written by ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น 227
ศึกษาดูงาน 31 August 2016 Written by ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น 237
จัดเวทีเรียนรู้ 31 August 2016 Written by ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น 254