กิจกรรมศูนย์ ปี 2557

Display # 
Title Created Date Author Hits
ถวายสัตย์ปฏิญาณ 31 August 2016 Written by ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น 195
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ และบาดทะยัก... 31 August 2016 Written by ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น 261
โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพ 31 August 2016 Written by ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น 200
ร่วมแสดงมุทิตาจิต 31 August 2016 Written by ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น 191
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่... 31 August 2016 Written by ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น 247
โครงการ GAP... 31 August 2016 Written by ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น 195
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่... 31 August 2016 Written by ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น 236
อบรมเกษตรกร 31 August 2016 Written by ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น 219
โครงการ GAP 31 August 2016 Written by ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น 221
คืนความสุขให้ชาวนา 31 August 2016 Written by ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น 178