กิจกรรมศูนย์ ปี 2558

Display # 
Title Created Date Author Hits
เข้าศึกษาดูงาน 01 September 2016 Written by ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น 219
จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 2558... 01 September 2016 Written by ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น 217
ศึกษาดูงาน... 01 September 2016 Written by ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น 216
ประชุมชี้แจงโครงการ GAP... 01 September 2016 Written by ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น 229
สนับสนุนสื่อการเรียนรู้... 01 September 2016 Written by ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น 203
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 01 September 2016 Written by ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น 197
งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี 01 September 2016 Written by ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น 220
การสัมมนาสรุปผลการวิจัยและการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย... 01 September 2016 Written by ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น 256
ร่วมแสดงมุทิตาจิต 01 September 2016 Written by ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น 205
จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ 01 September 2016 Written by ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น 229