กิจกรรมศูนย์ ปี 2559

Display # 
Title Created Date Author Hits
ทำบุญตักบาตร เพื่อเป็นสิริมงคล ต้อนรับปีใหม่ 2560 06 January 2017 Written by ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น 245
วันรณรงค์งดเผาฟางและไถกลบตอซังพืช 04 January 2017 Written by ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น 342
จัดฝึกอบรม 30 December 2016 Written by ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น 285
กิจกรรมการเรียนรู้เครือข่ายเกษตรกรต้นแบบ 28 December 2016 Written by ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น 247
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 28 December 2016 Written by ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น 328
การปรับระดับพื้นที่ในนาข้าวด้วยระบบเลเซอร์ (Laser land Leveling) 27 December 2016 Written by ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น 394
จัดกิจกรรม "ข้าวประชารัฐ" 19 December 2016 Written by ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น 464
พัฒนาศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ครั้งที่ 2/2559 19 December 2016 Written by ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น 286
งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้เครื่องจักรกล 02 December 2016 Written by ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น 323
จัดกิจกรรมการเรียนรู้เครือข่ายเกษตรกร 02 December 2016 Written by ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น 323