กิจกรรมศูนย์

Display # 
Title Created Date Author Hits
สนับสนุนน้ำดื่ม 11 January 2018 Written by ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น 105
จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 11 January 2018 Written by ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น 89
การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 11 January 2018 Written by ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น 79
เวทีคืนข้อมูลต่อชุมชนและหน่วยงาน 11 January 2018 Written by ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น 92
สัมมนาส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ครบวงจร 26 December 2017 Written by ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น 86
สัมมนาเครือข่ายระบบเตือนภัยการระบาดศัตรูข้าว ปี 2561 26 December 2017 Written by ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น 97
ตรวจเยี่ยมศูนย์ข้าวชุมชน 26 December 2017 Written by ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น 109
ตลาดแซบ นัว หนองคูต้องชิม 26 December 2017 Written by ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น 105
งานแสดงสินค้าของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูป 18 December 2017 Written by ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น 104
รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น 12 December 2017 Written by ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น 110