กิจกรรมศูนย์ ปี 2560

Display # 
Title Created Date Author Hits
สนับสนุนน้ำดื่ม 11 January 2018 Written by ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น 220
จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 11 January 2018 Written by ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น 200
การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 11 January 2018 Written by ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น 180
เวทีคืนข้อมูลต่อชุมชนและหน่วยงาน 11 January 2018 Written by ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น 198
สัมมนาส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ครบวงจร 26 December 2017 Written by ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น 191
สัมมนาเครือข่ายระบบเตือนภัยการระบาดศัตรูข้าว ปี 2561 26 December 2017 Written by ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น 215
ตรวจเยี่ยมศูนย์ข้าวชุมชน 26 December 2017 Written by ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น 230
ตลาดแซบ นัว หนองคูต้องชิม 26 December 2017 Written by ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น 210
งานแสดงสินค้าของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูป 18 December 2017 Written by ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น 220
รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น 12 December 2017 Written by ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น 227