กิจกรรมศูนย์

วันถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้เครื่องจักรกลในการปลูกข้าว

600026

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ร่วมจัดบูธ และนิทรรศการผลิตภัณฑ์จากข้าว ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้เครื่องจักรกลในการปลูกข้าว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี บ้านดอนชี ตำบลหนองขอน อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560

600027