กิจกรรมศูนย์

โครงการชาวนาร่วมใจพัฒนาข้าวตลาดโลก ปี 2560

600030

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ร่วมจัดนิทรรศการ "โครงการชาวนาร่วมใจพัฒนาข้าวตลาดโลก ปี 2560" ได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฯพณฯ พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นกล่าวต้อนรับ และนายสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยกล่าวรายงาน การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมและสาธิตการเรียนรู้เรื่องการซื้อขายข้าวแบบระบบตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ 
การจัดนิทรรศการของกรมการข้าวครั้งนี้ อธิบดีกรมการข้าว มอบหมายให้รองอธิบดีกรมการข้าว ดร.สุวัฒน์ เจียระคงมั่น และข้าราชการ กรมการข้าว ร่วมให้การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ที่ทำการสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560

600031