กิจกรรมศูนย์

ร่วมจัดนิทรรศการวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้เครื่องจักรกล

600033

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ร่วมจัดบูธและนิทรรศการผลิตภัณฑ์จากข้าว ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้เครื่องจักรกลในการปลูกข้าว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว กลุ่มวิชาการ ศูนย์ฯ ได้นำผลิตภัณฑ์จากข้าวมาร่วมจัดบูธ ได้แก่ "ปอเปี๊ยะข้าวเหนียวสองสหาย" โดยนำข้าวพันธุ์พญาลืมแกง และข้าวพันธุ์หอมภูเขียว เป็นวัตถุดิบหลักในการทำผลิตภัณฑ์จากข้าว ซึ่งได้รับความสนใจจากเกษตรกรเป็นจำนวนมาก การจัดงานในครั้งนี้จัดขึ้น ณ ศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา อำเภอพิมาย จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560

600034

600035