กิจกรรมศูนย์

ศูนย์บริการประชาชน ช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560

600038

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น จัดตั้งศูนย์บริการประชาชน ช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 12 - 17 เมษายน 2560 เพื่ออำนวยความสะดวกและบริการประชาชนด้านการเดินทางได้แวะพักผ่อน พักรถ ระหว่างเดินทางกลับบ้านช่วงวันหยุดเทศกาล และประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น

600039