กิจกรรมศูนย์

ออกสำรวจและติดตามการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

600041

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ออกสำรวจและติดตามการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในเขตตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น พบว่า ยังมีการระบาดเพิ่มขึ้น และเป็นช่วงที่เกษตรกรกำลังเก็บเกี่ยวผลผลิต ศูนย์ฯให้คำแนะนำเกษตรกรเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตก่อนที่จะได้รับความเสียหาย ทางศูนย์ฯ ได้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์การระบาดโรคและแมลงศัตรูข้าว ในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม และกาฬสินธุ์ ต่อไป