กิจกรรมศูนย์

จัดกิจกรรม "จิตอาสาบำรุงพระพุทธศาสนา"

600042

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น จัดกิจกรรม "จิตอาสาบำรุงพระพุทธศาสนา" เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2560 โดยมีข้าราชการ และลูกจ้าง ศูนย์ฯ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ จำนวน 150 ต้น ณ วัดป่าชัยวัน จังหวัดขอนแก่น วันที่ 11 พฤษภาคม 2560

600043