กิจกรรมศูนย์

ร่วมจัดนิทรรศการ ให้ความรู้เกษตรกรด้านการเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าว

600044

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ร่วมจัดนิทรรศการ ให้ความรู้เกษตรกรด้านการเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าว ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ณ อำเภอพยัคฆภูพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560