กิจกรรมศูนย์

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวเพื่อเพิ่มศักยภาพชาวนา โดย Mobile Application"

600050

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวเพื่อเพิ่มศักยภาพชาวนา โดย Mobile Application" ณ โรงแรมวีวิช ขอนแก่น ระหว่างวันที่ 13 - 14 กรกฎาคม 2560