กิจกรรมศูนย์

จัดกิจกรรม "งดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง (ร.9)"

600052

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น จัดกิจกรรม "งดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง (ร.9)" โดยจัดกิจกรรม 5ส บริเวณศูนย์ฯ และลงนามงดดื่มสุราในช่วงเข้าพรรษา ณ ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560