กิจกรรมศูนย์

รองอธิบดีกรมการข้าว เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น

606653

นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น เพื่อมอบนโยบาย แนวทางการดำเนินงานของกรมการข้าว และมอบโอวาสเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรของศูนย์ฯ ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560