กิจกรรมศูนย์

รองอธิบดีกรมการข้าว เดินทางร่วมงานฌาปนกิจศพข้าราชการ

600054

นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว เดินทางร่วมงานฌาปนกิจศพ นายสัญญา โรจนรักษ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งปอด นับเป็นการสูญเสียบุคลากรที่ดีของกรมการข้าว และผู้เป็นเสาหลักของครอบครัวโรจนรักษ์ 
การร่วมงานในครั้งนี้ รองอธิบดีกรมการข้าวได้รับเกียรติทอดผ้าไตรบังสุกุลและเป็นประธานประกอบพิธีฌาปนกิจศพฝ่ายฆราวาส ณ วัดหนองแวงพระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560