กิจกรรมศูนย์

คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ อำเภอพระยืน

600056

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ร่วมกับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น จัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านข้าวแก่เกษตรกร ภายใต้โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิดงาน 
การจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในครั้งนี้มีเกษตรกรสนใจเข้ารับบริการประมาณ 1,000 คน ณ เทศบาลตำบลบ้านโต้น ตำบลบ้านโต้น อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560