กิจกรรมศูนย์

คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ตำบลพระธาตุ อำเภอนาดูน

600057

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น จัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านข้าวแก่เกษตรกร ภายใต้โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
การจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในครั้งนี้มีเกษตรกรสนใจเข้ารับบริการประมาณ 20,000 คน ณ พระบรมธาตุนาดูน ตำบลพระธาตุ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560