กิจกรรมศูนย์

รองอธิบดีกรมการข้าว เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ และเป็นประธานในพิธีหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าว

600059

วันที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 14.30 น. ดร.สุวัฒน์ เจียระคงมั่น รองอธิบดีกรมการข้าว และ นายณราวุฒิ ปิยะโชติสกุลชัย ผู้อำนวยการกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ได้เข้าเยี่ยม พบปะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติราชการ และเป็นประธานในพิธีหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าว กข6 ที่แปลงกล้ารวมของศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น จำนวน 4 ไร่ ตามนโยบาย ช่วยเหลือชาวนาผู้ประสบภัยน้ำท่วม