กิจกรรมศูนย์

ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย "การผลิตข้าวให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาด"

600062

นายกิจติพงษ์ เพ็งรัตน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนายประสิทธิ์ สมจินดา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง "การผลิตข้าวให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาด" ภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2560/2561 ให้แก่ผู้แทนเกษตรกรนาแปลงใหญ่ และกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ จำนวน 190 ราย จัดโดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม และสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม วันที่ 21 กันยายน 2560 ณ โรงแรมนิวพัฒนา ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม