กิจกรรมศูนย์

ร่วมเป็นจิตอาสาถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

600064

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ร่วมเป็นจิตอาสาตัวแทนของกรมการข้าว ในการดำเนินการเปลี่ยนกระถางข้าวประดับพระเมรุมาศ ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560