กิจกรรมศูนย์

สัมมนาขับเคลื่อนนาแปลงใหญ่ผ่านศูนย์ข้าวชุมชน

600066

นายสมหมาย เลิศนา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น มอบหมายให้ นายประสิทธิ์ สมจินดา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วย นายมงคล มุ่งชู และ นายสุรเดช สีผาย เข้าร่วมสัมมนาขับเคลื่อนนาแปลงใหญ่ผ่านศูนย์ข้าวชุมชน โดยนำเกษตรกรที่ได้รับคัดเลือกเป็นประธานศูนย์ข้าวชุมชนเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนกับโครงการนาแปลงใหญ่ในการบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกัน พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการระดับเขตและระดับประเทศเป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายต่อไป ณ.โรงแรม ดิไอเดิล จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ 27 - 28 พฤศจิกายน 2560