กิจกรรมศูนย์

จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว

600067

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว ประจำปี 2560 โดยมี นายชิษณุชา บุดดาบุญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี เป็นประธาน และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวภาคตะวันเฉียงเหนือ พร้อมด้วยคณะทำงานเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น