กิจกรรมศูนย์

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น

600070

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดย นายสมหมาย เลิศนา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ร่วมต้อนรับ ท่าน รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายธนิตย์ เอนกวิทย์) ในโอกาส เดินทางตรวจราชการและตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น พร้อมทั้งติดตามงานโครงการก่อสร้างขอนแก่น Smart City โดยใช้พื้นที่ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น