กิจกรรมศูนย์

ตลาดแซบ นัว หนองคูต้องชิม

600072

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00 น. ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดย นายสมหมาย เลิศนา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น พร้อมด้วย นายประสิทธิ์ สมจินดา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่เกษตร ร่วมงานโครงการจัดประกวดพืชผลทางการเกษตร และมอบหมายให้ นางจรัญจิต เพ็งรัตน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ร่วมจัดนิทรรศการ "ตลาด แซบ นัว หนองคูต้องชิม"

โดยศูนย์ฯ ร่วมจัดแสดงสินค้าของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปขนมบ้านโนนรัง ได้แก่ ข้าวพองโบราณ และออกบูธรับสมัครเกษตรกรและผู้ที่สนใจเข้าร่วม 2 โครงการ ได้แก่

▶️ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
▶️ โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2561

"ตลาดแซบ นัว หนองคูต้องชิม" จัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ณ ที่อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม จุดประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกรและให้หน่วยงานราชการได้ใกล้ชิดประชาชนยิ่งขึ้น