กิจกรรมศูนย์

สัมมนาเครือข่ายระบบเตือนภัยการระบาดศัตรูข้าว ปี 2561

600073

นายสมหมาย เลิศนา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น มอบหมายให้เจ้าหน้าที่โครงการ เข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายระบบเตือนภัยการระบาดศัตรูข้าว ภายใต้โครงการเฝ้าระวังเพื่อเตือนภัยและป้องกันศัตรูข้าว ปี 2561 โดยมี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว (นางจุลมณี ไพฑูรย์เจริญลาภ) เป็นประธานเปิดสัมมนาและมอบนโยบายการดำเนินงานโครงการแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา ณ โรงแรมฟูราม่า จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 18 - 20 ธันวาคม 2560