กิจกรรมศูนย์

สัมมนาส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ครบวงจร

600075

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 นายสมหมาย เลิศนา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น มอบหมายให้ นางจรัญจิต เพ็งรัตน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย นายธนศักดิ์ วิจารณ์จิตร เจ้าหน้าที่เกษตร ร่วมเป็นวิทยากร บรรยาย เรื่อง การผลิตข้าวอินทรีย์และการขอรับรองมาตรฐาน และประชาสัมพันธ์การรับสมัครกลุ่มเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการส่งเสริมผลิตข้าวอิยทรีย์ 1 ล้านไร่ กรมการข้าว ภายใต้โครงการส่งเสริมพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัด กิจกรรมหลักเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ครบวงจร จัดโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงแรมวสุ จังหวัดมหาสารคาม