กิจกรรมศูนย์

สนับสนุนน้ำดื่ม

600079

วันที่ 29 ธันวาคม 2560 นายสมหมาย เลิศนา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น พร้อมด้วย นางประไพ กองภา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สนับสนุนน้ำดื่มให้กับจุดบริการประชาชน ณ จุดบริการสี่แยกเซ็นทรัล อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น