กิจกรรมศูนย์

Display # 
Title Created Date Author Hits
วันรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว นาแปลงใหญ่ 17 September 2018 Written by ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น 43
โครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ และ GAP 17 September 2018 Written by ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น 68
ร่วมจัดนิทรรศการ 17 September 2018 Written by ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น 40
ถวายพระพรชัยมงคลโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 17 September 2018 Written by ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น 63
ประชุมเชิงปฏิบัติการ 17 September 2018 Written by ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น 70
อบรมเกษตรกร 17 September 2018 Written by ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น 73
ถวายเทียนพรรษา 02 August 2018 Written by ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น 97
ถวายสัตย์ปฏิญาณ 02 August 2018 Written by ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น 67
ติดตามงานโครงการ 02 August 2018 Written by ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น 68
การประชุมเรียนรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่เกษตรกร 02 August 2018 Written by ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น 81