กิจกรรมศูนย์ ปี 2561

Display # 
Title Created Date Author Hits
วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2561 16 January 2019 Written by ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น 81
วันดินโลก ประจำปี 2561 16 January 2019 Written by ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น 77
ส่งมอบครุภัณฑ์ 16 January 2019 Written by ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น 67
ประชุมระดมความคิดเห็น 16 January 2019 Written by ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น 69
ประชุมเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชน 16 January 2019 Written by ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น 65
ประชุมชี้แจงการเชื่อมโยงตลาดข้าว 16 January 2019 Written by ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น 72
ประชุมจัดสรรเมล็ดพันธุ์หลักปี 2562 16 January 2019 Written by ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น 72
ประชุมคณะกรรมการภาคีเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนระดับเขต 16 January 2019 Written by ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น 66
มหกรรมเกษตรอินทรีย์ 16 January 2019 Written by ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น 78
วันรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว นาแปลงใหญ่ 17 September 2018 Written by ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น 128