กิจกรรมศูนย์

อบรมการพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP ปี 2561 รุ่นที่ 1

61004

นายสมหมาย เลิศนา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น มอบหมายให้เจ้าหน้าที่โครงการเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "การพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP ปี 2561 รุ่นที่ 1 " โดยมี นายจำปา พาดฤทธิ์ ผู้อำนวยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานเปิดสัมมนาและมอบนโยบายการดำเนินงานโครงการแก่ผู้เข้าอบรม ระหว่างวันที่ 8-12 มกราคม 2561 ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น