กิจกรรมศูนย์

สำรวจข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

61005

นายสมหมาย เลิศนา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น และนายประสิทธิ์ สมจินดา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ มอบหมายให้ นายมงคล มุ่งชู เจ้าพนักงานการเกษตร และนายสุรเดช ศรีผาย เจ้าหน้าที่เกษตร ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม โดยสำรวจข้อมูลในเขตพื้นที่โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริฯ บ้านกำพี้ ต.กำพี้ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม ศูนย์ศิลปาชีพบ้านโคกก่อง ต.หนอง อ.นาเชือก และ ศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตร บ.หนองกุงเต่า ต.ท่าสองคอน อ.เมือง จ.มหาสารคาม เมื่อวันที่ 16 และ 17 มกราคม 2561