กิจกรรมศูนย์

ประชุมชี้แจง โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

61006

นายสมหมาย เลิศนา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น และ นางจรัญจิต เพ็งรัตน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ มอบหมายให้ นางสาววาสุดา สารรัตน์ นายกันตพิชญ์ พุทธศร และ นางสาวชิดชมัย ศรีสร้อย เจ้าหน้าที่เกษตร เข้าร่วมประชุมชี้แจง โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยหลักการปฏิบัติเกษตรที่ดี (GAP-SEED) ปี 2561 วันพฤหัสบดี ที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 09.00 ณ ห้องประชุมจักรพันธุ์ กรมการข้าว โดยมี นางเมตตา คชสำโรง หัวหน้ากลุ่มบริหารและพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์ เป็นประธานในการประชุมและมอบนโยบายการดำเนินงานแก่ผู้เข้าร่วมประชุม