กิจกรรมศูนย์

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพใรการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2561

61008

นายสมหมาย เลิศนา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น มอบหมายให้นายประสิทธิ์ สมจินดา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เกษตร เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพใรการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2561 ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น โดยมี นายสุวัฒน์ เจียระคงมั่น รองอธิบดีกรมการข้าว ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานและมอบนโยบายแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา และนางจุลมณี ไพฑูลย์เจริญลาภ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว กล่าวรายงาน การสัมมนาในครั้งนี้ผู้ร่วมทั้งสิ้น 365 คน จากกรมการข้าว และหน่วยงานภาคีเครือข่ายนาแปลงใหญ่ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์