กิจกรรมศูนย์

งานเกษตรอีสาน ประจำปี 2561

61009

กรมการข้าว มอบหมายให้ ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ร่วมกับ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ ศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย ศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี และศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี เป็นตัวแทนกรมการข้าว ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องข้าวแบบมีชีวิต ในงานเกษตรอีสาน ประจำปี 2561

การจัดงานเกษตรอีสานประจำปี 2561 ได้รับเกียรติจาก นายสัตวแพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด นายสุชัย บุตรสาระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต้อนรับ และรองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ กล่าวรายงานการจัดงาน

ซุ้มนิทรรศการกรมการข้าว ประกอบด้วย
▶️ แปลงนาสาธิตแบบมีชีวิตเพื่อการเรียนรู้
▶️ นิทรรศการบ้านดิน
▶️ การแสดงผลิตภัณฑ์จากข้าว

ณ อุทยานเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 26 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2561