กิจกรรมศูนย์

เปิดบ้านวิชาการ สานต่อปรัชญาโรงเรียน ปีการศึกษา 2560

61011

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 นายสมหมาย เลิศนา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น มอบหมายให้ นางจรัญจิต เพ็งรัตน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องข้าว ในหัวข้อ “ศาสตร์พระราชา” ในงานกิจกรรม “เปิดบ้านวิชาการ สานต่อปรัชญาโรงเรียน ปีการศึกษา 2560” ณ อาคารหอประชุมหลังใหม่ โรงเรียนนครขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น