กิจกรรมศูนย์

ประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว ประจำปี 2561

61013

นายสมหมาย เลิศนา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น มอบหมายให้ นางจรัญจิต เพ็งรัตน์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดนิทรรศการ งานประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2561 เพื่อจะแสดงผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว และนำเสนอผลงานทางวิชาการ

การจัดงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายสุวัฒน์ เจียระคงมั่น รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี นายพันธ์เทพ เสาโกศล นายอำเภอชุมแพ กล่าวต้อนรับ และนายสถาพร ตัมพวิสิฏฐ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว กล่าวรายงาน ณ โรงแรมเมเจอร์แกรนด์ ชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 6 - 8 มีนาคม 2561