กิจกรรมศูนย์

การประชุมวิชาการกรมการข้าว ประจำปี 2561

61014

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ได้รับการคัดเลือกจากกรมการข้าวให้ร่วมจัดนิทรรศการนำแสดงผลงานวิชาการ "การพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว เครื่องดื่มน้ำส้มสายชูหมักผสมน้ำลูกหม่อนเพื่อสุขภาพ (Mulberry Vinegar Drink)" นำโดย นายสมหมาย เลิศนา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น นางจรัญจิต เพ็งรัตน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ

การจัดงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด และ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับข้าวไทยด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี ณ โรงแรม มารวย การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 14 - 15 มีนาคม 2561