กิจกรรมศูนย์

คนดีศรีข้าว ประจำปี พ.ศ. 2561

61015

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ขอแสดงความยินดีแก่ นายถาวร ภูทอง ลูกจ้างประจำ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ส2 ได้รับรางวัลชมเชยระดับกรมการข้าว "คนดีศรีข้าว ประจำปี พ.ศ. 2561" กลุ่มลูกจ้างประจำ