กิจกรรมศูนย์

กรมการข้าวสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 6

61017

นายสมหมาย เลิศนา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น มอบหมายให้ นายประสิทธิ์ สมจินดา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงาน ลงพื้นที่แปลงนาเกษตรกรจังหวัดมหาสารคาม ที่เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2561 โดยศูนย์ฯ เป็นตัวแทนของกรมการข้าวสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวสำหรับใช้ในกิจกรรมการพัฒนาด้านการผลิต เพื่อใช้ในการจัดทำแปลงส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและส่งเสริมการใช้เมล็ดพันธุ์ดี เมื่อวันที่ 3 - 5 เมษายน 2561 แบ่งพื้นที่ ดังนี้
▶️ อำเภอเชียงยืน จำนวน 5 แปลง สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ กข6 จำนวน 3 ตัน และขาวดอกมะลิ 105 จำนวน 9.25 ตัน
▶️ อำเภอกันทรวิชัย จำนวน 3 แปลง สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ ขาวดอกมะลิ 105 จำนวน 6.45 ตัน
▶️ อำเภอโกสุมพิสัย จำนวน 3 แปลง สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ ขาวดอกมะลิ 105 จำนวน 7.825 ตัน
▶️ อำเภอบรบือ จำนวน 2 แปลง สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ กข6 จำนวน 2.1 ตัน และขาวดอกมะลิ 105 จำนวน 1.325 ตัน
▶️ อำเภอวาปีปทุม จำนวน 37 แปลง สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ กข6 จำนวน 11.4 ตัน และขาวดอกมะลิ 105 จำนวน 25.6 ตัน
▶️ อำเภอกุดรัง จำนวน 10 แปลง สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ กข6 จำนวน 15.425 ตัน และขาวดอกมะลิ 105 จำนวน 7.65 ตัน
▶️ อำเภอพยัคภูมิพิสัย จำนวน 2 แปลง สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ ขาวดอกมะลิ 105 จำนวน 4.975 ตัน
▶️ อำเภอนาดูน จำนวน 1 แปลง สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ ขาวดอกมะลิ 105 จำนวน 3.0 ตัน
▶️ อำเภอแกดำ จำนวน 1 แปลง สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ กข6 จำนวน 1.425 ตัน
▶️ อำเภอยางสีสุราช จำนวน 11 แปลง สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ ขาวดอกมะลิ 105 จำนวน 24.7 ตัน
▶️ อำเภอนาเชือก จำนวน 2 แปลง สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ กข6 จำนวน 2.125 ตันและขาวดอกมะลิ 105 จำนวน 2.825 ตัน

เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ไม่คลุกยา ได้แก่
▶️ อำเภอเมือง จำนวน 2 แปลง สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ ขาวดอกมะลิ 105 จำนวน 3.95 ตัน
▶️ อำเภอวาปีปทุม จำนวน 2 แปลง สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ กข6 จำนวน 1.65 ตัน
▶️ อำเภอกุดรัง จำนวน 2 แปลง สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ กข6 จำนวน 0.6 ตัน และขาวดอกมะลิ 105 จำนวน 1.05 ตัน

รวมทั้งสิ้น 83 แปลง สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ กข6 จำนวน 37.725 ตัน และขาวดอกมะลิ 105 จำนวน 98.60 ตัน