กิจกรรมศูนย์

มอบเงินอุดหนุนให้กับเกษตรกรจังหวัดมหาสารคาม โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ปี 2560 [1 ล้านไร่]

61018

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นายณราวุฒิ ปิยโชติสกุลชัย ผู้อำนวยการกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว และนายสมหมาย เลิศนา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น นายประสิทธิ์ สมจินดา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมงานประชาสัมพันธ์และมอบเงินอุดหนุนเงินชดเชยรายได้เกษตรกร โดยได้รับเกียรติจาก นายสัตวแพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด นางขนิษฐา โกวิทยากร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม กล่าวต้อนรับ และ ดร.สุวัฒน์ เจียระคงมั่น รองอธิบดีกรมการข้าว กล่าวรายงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมเป็นสักขีพยาน ในการมอบเงินอุดหนุนให้กับเกษตรกรจังหวัดมหาสารคาม โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ปี 2560 [1 ล้่านไร่] ณ ห้องประชุมพิรุณ 2 สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม