กิจกรรมศูนย์

ปฏิบัติงานโครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวในชุมชน

61020

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดย นายสมหมาย เลิศนา ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มอบหมายให้ นางสาวจงใจ มะปะเข นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วย นางสำรวย โรจนรักษ์ คนงานทดลองการเกษตร และนายสุรเดช ศรีผาย นักเกษตร ลงพื้นที่ออกติดตามการดำเนินงานและการวางแผนการผลิตข้าวปี 2561 ภายใต้โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวในชุมชน เพื่อประชุมหารือปัญหาและอุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหา ณ บ้านหมี่ ตำบลเขวา อำเภอเมือง และบ้านหนองเผือก ตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 18 - 19 เมษายน 2561