กิจกรรมศูนย์

ร่วมเป็นวิทยากร

61031

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดย นายสมหมาย เลิศนา ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มอบหมายให้ นางสาวจงใจ มะปะเข นักวิชาการเกษตรปฎิบัติการ และนายสุรเดช ศรีผาย ผู้ช่วยนักวิจัย ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมเกษตรกร "โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิเพื่อใช้ในครัวเรือน" ได้รับเกียรติจาก นายชิดชัย ลาโยธี เกษตรอำเภอวาปีปทุม เป็นประธาน มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรจำนวน 80 คน จาก 20 หมู่บ้าน พิ้นที่ตำบลเสือโก้ก อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก จังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561