กิจกรรมศูนย์

Smart Assistant Officer

61034

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดย นายสมหมาย เลิศนา ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และนายประสิทธิ์ สมจินดา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงาน โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร "Smart Assistant Officer พัฒนาและรอบรู้ มุ่งสู่ความสำเร็จของนาแปลงใหญ่" ได้รับเกียรติจากรองอธิบดีกรมการข้าว (นายสุวัฒน์ เจียระคงมั่น) เป็นประธานในพิธีเปิด การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่โครงการฯ ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาดและนำมาพัฒนากลุ่มนาแปลงใหญ่ในพื้นที่ ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 28 - 30 พฤษภาคม​ 2561