กิจกรรมศูนย์

วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2561

61035

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดย นายสมหมาย เลิศนา ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มอบหมายให้ นางจรัญจิต เพ็งรัตน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมจัดนิทรรศการผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว เนื่องใน "วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ มหัศจรรย์ข้าวพื้นเมือง คุณค่าจากทุ่งนา เพิ่มมูลค่าด้วยนวัตกรรม" ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายกฤษฎา บุญราช) เป็นประธานในพิธีเปิด และอธิบดีกรมการข้าว (นายอนันต์ สุวรรณรัตน์) กล่าวรายงาน ณ กรมการข้าว เกษตรกลางบางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 4 - 9 มิถุนายน 2561