กิจกรรมศูนย์

วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2561

61036

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดย นายสมหมาย เลิศนา ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงาน ร่วมจัดนิทรรศการผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว เนื่องใน "วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ " ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ได้รับเกียรติจาก รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายธนิตย์ เอนกวิทย์) เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย จังหวัดหนองคาย ระหว่างวันที่ 4 - 5 มิถุนายน 2561