กิจกรรมศูนย์

วันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี 2561

61039

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่นจัดกิจกรรม "วันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2561" โดยมี นายสมหมาย เลิศนา ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมกิจกรรมเพื่อบำรุงรักษาต้นไม้ ด้วยการพรวนดินใส่ปุ๋ย แผ้วถางวัชพืช ปลูกซ่อมแซมต้นไม้ และรดน้ำต้นไม้ ณ บริเวณพื้นที่ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561