กิจกรรมศูนย์

ติดตามงานโครงการ

61041

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดย นายสมหมาย เลิศนา ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มอบหมายให้ นางสาวจงใจ มะปะเข นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วย นางสำรวย โรจนรักษ์ และผู้ช่วยนักวิจัย ลงพื้นที่ติดตามการผลิตข้าวช่วงการเจริญเติบโต ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในชุมชน กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาธนาคารเมล็ดพันธุ์ในชุมชน ณ บ้านหมี่ ตำบลเขวา อำเภอเมือง และบ้านหนองเผือก ตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ วันที 10-11 กรกฎาคม 2561